ZAKLĘCIA PODRÓŻNE (do wykorzystania na mapie przygody)

Bridge (Most) - to zaklęcie tworzy fragment mostu nad wodą. Powstaje fragmentami.

Time Stop (Zatrzymanie Czasu) - zatrzymuje czas na okres 10 dni x Spell Power. W tym czasie po mapie nie mogą poruszać się potwory, a licznik czasu nie zmniejsza się. Bardzo przydatny, szczególnie na Saharii.

Castle Gate (Brama Zamkowa) - teleportuje bohatera do zamku, w którym ostatnio się pojawił.

Town Gate (Brama Miejska) - teleportuje bohatera do miasta, które ostatnio odwiedził.

Find Villain (Poszukiwanie Złoczyńcy) - ujawnia nazwę zamku, w którym przebywa aktualnie poszukiwany przez Ciebie złoczyńca.

Instant Army (Natychmiastowa Armia) - Tworzy armię. Rodzaj potworów zależy od klasy Twojego bohatera, jak będą dobre - od poziomu, a ich ilość od współczynnika Spell Power.

Raise Control (Zwiększenie Kontroli) - zwiększa współczynnik Control o 100 x Spell Power.ZAKLĘCIA BITEWNE (do wykorzystania podczas walki)

Clone (Klonowanie) - klonuje Twoje jednostki w ilości 50HP x Spell Power.

Teleport (Teleportowanie) - teleportuje sojuszniczy oddział w dowolne miejsce na polu bitwy.

Lightening (Byskawica) - zadaje wrogiej jednostce obrażenia o sile 10 x Spell Power.

Fireball (Kula Ognia) - zadaje wrogowi obrażenia o sile 25 x Spell Power.

Freeze (Zamrożenie) - zamraża oddział przeciwnika na okres jednej tury. Nie może się on poruszać ani wykonać żadnej akcji, a zaatakowany nie kontratakuje.

Resurrect (Zmartwychwstanie) - wskrzesza wybrane sojusznicze jednostki. Efektywność wynosi 125 HP x Spell Power.

Turn Undead (Odpzenie Nieumarłych) - Zadaje obrażenia wszystkim nieumarłym istotom na polu bitwy. Efektywność wynosi 50 x Spell Power.