Oznaczenia:
HP - ilość posiadanych punktów życia
Move - oznacza o ile kwadratów może się przesunąć dana jednostka. Gdy dotrze do wrogiej jednostki z jednym wolnym punktem ruchu może zaatakować. Niekóre jednostki potrafią latać
Damage - ilość zadawanych wrogowi obrażeń. Zależy zarówno od statystyk jednostki atakującej, jak i atakowanej.
Skill - mówi nam, jak nasza jednostka jest dobra. Wpływa na ilość otzrymywanych obrażeń.
Cost/Upkeep - koszt zakupu i tygodniowego utrzymania danej jednostki. Zazwyczaj Upkeek wynosi 1/10 sumy zakupu (wyjąątki: Sprites, Dwarves, Orcs).

ZAMEK KRÓLA MAXIMUSA

IMG Nazwa HP Move Damage Skill Cost/Upkeep
Militia 2 2 1-2 2 5
Archers 10 2 1-2 2 250/25
Pikeman 10 2 2-4 3 300/30
Cavalry 20 4 3-5 4 800/80
Knights 35 1 5-10 5 1000/100


- Militia (Żołnierze) - do wynajęcia w zamku wyjściowym. Nieco silniejsi od chopów. Przydatni tylko na początku gry

- Archers (Łucznicy) - do wynajęcia w zamku wyjściowym. średnie jednostki, jednak na początku gry są niezastąpieni, bo koszt ich utrzymania jest stosunkowo niski.

- Pikemen (Pikinierzy) - do wynajęcia w zamku wyjściowym. Na początku gry są to najsilniejsze jednostki, jakie możemy wynająć. W późniejszych etapach po prostu przyjmują na siebie ciosy.

- Cavalary (Kawaleria) - do wynajęcia w zamku wyjściowym. Są to najszybsze jednostki w grze. Bardzo dobre do szybkiego wybijania wrogich Łuczników.

- Knights (Rycerze) - do wynajęcia w zamku wyjściowym. To taki odpowiednik czołgu. Przemieszczają się powoli, ale kiedy dojdą do wroga, to ten nie ma z nimi (z reguły) szans.

PLAINS
IMG Nazwa HP Move Damage Skill Cost/Upkeep
Peasants 1 1 1 1 10/1
Wolves 3 3 1-3 2 40/4
Nomads 15 2 2-4 3 300/30
Barbarians 40 3 1-6 4 750/75
Archmages 25 Fly 2-3 5 1200/120


- Peasants (Chopi) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Plains). Mięso armatnie. Najsłabsze jednostki w grze.

- Wolves (Wilki) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Plains). Na polu bitwy mogą zaistnieć tylko w początkowej fazie gry. Ich poważnym atutem jest szybkość.

- Nomads (Nomadzi) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Plains). Są nieco silniejszym odpowiednikiem Pikinierów. Mają 5 pkt. życia więcej.

- Barbarians (Barbarzyńcy) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Plains.) Świetne jednostki. Są szybcy (mogą przejść 3 pola) i wytrzymali. Ich wadą jest duży rozrzut możliwych do zadania obrażeń.

- Archmages (Arcymagowie) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Plains). Bardzo podobni do druidów. Są jednak jeszcze lepsi w walce. Posiadają zdolność latania oraz zadają większe obrażenia.

FORESTS
IMG Nazwa HP Move Damage Skill Cost/Upkeep
Sprites 1 Fly 1-2 1 15/1
Gnomes 5 1 1-3 2 60/6
Elves 10 3 1-2 3 200/20
Troll 50 1 2-5 4 1000/100
Druids 25 2 2-3 5 700/70


- Sprites (Rusałki) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Forest). Można powiedzieć, że są po prostu latającym odpowiednikiem chłopów. Przydają się do blokowania strzelców.

- Gnomes (Gnomy) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Forest.) Słabe jednostki. Nie uczynią większych szkód w armii. Poza tym są bardzo powolni. Ich atutem jest spora wytrzymałość.

- Elves (Elfy) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Forest). Bardzo dobrzy i skuteczni łucznicy. Są użyteczni od początku gry, aż do niemal ostatecznych potyczek.

- Troll - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Forest). Są bardzo podobne do Rycerzy pod względem wytrzymałości. Jednak podczas ataku sprawdzają się słabiej.

- Druids (Druidzi) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Forest). Wspaniali łucznicy. Mog strzelić niewiele razy, ale i tak mało kto przetrzyma ich ataki. Jednostki bardzo zbliżone do magów. Warto zostawić ich do wynajęcia na ostatnie potyczki.

HILLS
IMG Nazwa HP Move Damage Skill Cost/Upkeep
Orcs 5 2 2-3 2 75/7
Dwarves 20 1 2-4 3 350/35
Ogres 40 1 3-5 4 750/75
Giants 60 3 10-20 5 2000/200
Dragons 200 Fly 25-50 6 5000/500


- Orcs (Orki) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Hills). Średni ucznicy. Podobni do strzelców z wyjściowego zamku.

- Dwarves (Krasnale) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Hills). Atakują z taką samą siłą, co pikinierzy. Posiadają więcej punktów życia, ale są wolniejsze.

- Ogres (Ogry) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Hills). Powiedziabym, że są podobni do barbarzyńców, ale te jednostki różni siła ataku (u ogrów mniejszy rozrzut obrażeń i prędkość (ogry s zdecydowanie zbyt wolne, by stały się użyteczne)).

- Giants (Giganci) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Hills). Atakują strasznie mocno. Poruszają się szybko i mają dużo punktów życia. Należy się ich wystrzegać. Mogą poważnie przerzedzić nasze szeregi.

- Dragons (Smoki) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Hills). Potężne jednostki. Jak łatwo się domyślić dysponują dużą siłą ataku i wytrzymałością. Trudne do pokonania. Świetne w walce. Bardzo drogie w utrzymaniu.

DUNGEONS
IMG Nazwa HP Move Damage Skill Cost/Upkeep
Skeletons 3 2 1-2 2 10/1
Zombies 5 1 2 2 40/4
Ghosts 10 3 3-4 4 300/30
Vampires 20 Fly 3-6 5 750/75
Demons 50 Fly 5-7 6 1200/120

- Skeletons (Szkielety) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Dungeon). Są szybkie i niezłe w ataku. Moim zdaniem te jednostki są warte uwagi. Aczkolwiek sprawdzają się tylko na pierwszych kontynentach.

- Zombie - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Dungeon). Po prostu mięso armatnie. Są wytrzymłae, ale żadnym sposobem nie wyrządzą większej krzywdy wrogowi.

- Ghosts (Duchy) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Dungeon). Duchy mogą przechylić szalę zwycięstwa. Kiedy oddział duchów zabija wroga, zwiększaza swojąa liczebność o ilość pokonanych jednostek. Walcząc z nimi, nie należy ich atakować przy pomocy chopów/rusaek/żołnierzy, jeżeli nie jest się pewnym, że dadzą rady zabić je jednym ciosem. Duchy mogą namnożyć się tak, że nie będzie się dało ich pokonać. I odwrotnie, kiedy walczy się przy pomocy duchów należy nimi zabijać słabe jednostki, ale z rozwagą. Pamiętajmy, że ograniczają nas punkty dowodzenia! Duchy mogą zacząć atakować armię bohatera.

- Vampires (Wampiry) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Dungeon). Silne jednostki. Latający odpowiednik ogra.

- Demons (Demony) - do wynajęcia w wolno stojącym budynku (Dungeon). Bardzo silna jednostka. Posiada umiejętność zabijania połowy oddziału wrogiej armii jednym ciosem. Wydaje mi się, że jedynym godnym przeciwnikiem Demona są Smoki.